Jacob’s Kindergarten r.f.Sjömansgatan 19, 68620, JakobstadTelefon: 045-8799372 (kontoret)E-post: info@jacobskindergarten.com    Vi ansöker om en

    plats vid Jacob’s Kindergarten från och med